Vang ngọt là từ dùng để chỉ rượu vang có chứa lượng đường khoảng từ 45g/L hoặc lớn hơn. Vang ngọt cũng là loại rượu vang trái ngược với vang dry (vang chát). Nồng độ cồn trung bình của vang ngọt vào khoảng từ 15% đến 22%…Xem thêm

🍷 Sweet Wine

Scroll
0903 702 885
0903 702 885